khuyến mại năm mới 2013 

Đầu DVD/CD xe Honda
Màn hình DVD HD theo xe Honda Civic
Màn hình DVD HD theo xe Honda Civic
Giá: 5,500,000 VNĐ
Giá KM: 5,300,000 VNĐ
 
Màn hình DVD HD theo xe Honda CR-V có GPS
Màn hình DVD HD theo xe Honda CR-V có GPS
Giá: 7,500,000 VNĐ
Giá KM: 7,300,000 VNĐ