khuyến mại năm mới 2013 

Đầu DVD/CD xe Toyota
Màn hình DVD HD theo xe Toyota Innova
Màn hình DVD HD theo xe Toyota Innova
Giá: 4,400,000 VNĐ
Giá KM: 4,200,000 VNĐ
 
Đầu DVD theo xe Toyota Innova có GPS
Đầu DVD theo xe Toyota Innova có GPS
Giá: 6,800,000 VNĐ
 
Màn hình DVD HD có GPS Toyota Camry 8 inch
Màn hình DVD HD có GPS Toyota Camry 8 inch
Giá: 8,500,000 VNĐ
Giá KM: 8,300,000 VNĐ
 
Màn hình DVD HD GPS theo xe Toyota Corolla Altis
Màn hình DVD HD GPS theo xe Toyota Corolla Altis
Giá: 7,500,000 VNĐ
Giá KM: 7,300,000 VNĐ