khuyến mại năm mới 2013 

Tin giải trí
  • Chơi khó khách hàng
    Một khách hàng đến gặp đại lý cung cấp gas hỏi: "Thưa ông, tôi muốn mua gas của cửa hàng để cấp cho hệ thống sưởi ấm trong nhà. Xin ông cho biết chi phí?".
  • Vì ông còn là bố của bố
    Tết đến tôi vừa tổ chức “thất tuần khánh thọ”, người con trai lớn của tôi cũng vừa cập tuổi tứ tuần nhưng mới có một con gái lên bảy tuổi.
  • Ăn bánh xe trước
    Hai anh em nói chuyện với nhau: "Nếu có một cái ôtô bằng sôcôla thì em sẽ ăn bộ phận nào trước?".